top of page

ORTODONCIE

Ortodoncie je specializace zubního lékařství, která se zabývá léčbou nesprávného postavení chrupu a čelistí.

LÉČBA SNÍMACÍMI APARÁTY

Snímací aparátky jsou rovnátka, jež lze z úst vyndat. Jsou tvořeny pryskyřičným tělem a drátěnými sponami, pomocí kterých v ústech pacienta drží. Dále zde bývají takzvané aktivní prvky, kterými podle instrukcí lékaře otáčíme, čimž se rovnátko v potřebném směru rozšiřuje a tak sklání zuby do požadovaného tvaru zubního oblouku.
Léčba pomocí snímacích aparátů je vhodná především pro dětské pacienty v období, kdy dochází k první výměně chrupu z dočasného na stálý. V tuto chvíli totiž využíváme přirozeného dynamického růstu dítěte, která probíhá v několika etapách. Je nutné uvědomit si, že snímací aparátek má pouze omezené možnosti jak pohybovat se zuby v čelisti a tak není určen pro všechny typy ortodontických vad.

LÉČBA FIXNÍMI APARÁTY

Fixní aparátky oproti snímacím aparátům jsou pevně připojeny k zubům pomocí ortodontických zámků, kterými probíhá drát, jenž zuby posunuje. Zámky mohou být buď kovové a nebo keramické (bílé).
Tento druh léčby je rychlejší, efektivnější i stabilnější. Od pacientů je vyžadována maximální péče ve smyslu dentální hygieny a opatrnosti při kousání, například je potřeba vyloučit z jídelníčku tvrdé potraviny, a ostatní při jídle krájet na malé kousky.
Tato léčba je zakončena retenčními snímacími aparáty - "neviditelnými" foliemi, které se nosí 2 měsíce.

NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA (ALIGNERY)

Fóliové aparáty (alignery) představují možnost léčby ortodontických vad nejméně viditelným způsobem, proto se jim přezdívá neviditelná rovnátka. Za posledních 10 let se tato léčba velmi rozšířila díky pronikání nových technologií do ortodoncie. Konkrétně digitálních skenerů pro získání digitálního modelu zubů a měkkých tkání, dostupnost softwaru pro digitální plánování léčby a možnosti 3D tisku pro výrobu foliových aparátů. To vše slouží k mnohem přesnější diagnostice a plánování léčby.

Nemálo ortodontistů využívá služeb zahraničních společností, které nabízí "outsourcing" velké části činností potřebných pro návrh léčby a výrobu foliových aparátů, což významně přispělo ke zvýšení dostupnosti této metody léčby u vysokého počtu lékařů.

Naše klinika disponuje nejmodernějším vybavením pro diagnostiku, návrh léčby a in-office výrobu neviditelných rovnátek. Používáme velmi přesný intraorální skener, máme k dispozici 3D CBCT rentgen s vysokou přesností zobrazení a velmi nízkou dávkou ozáření, využíváme několik zahraničních softwarových nástrojů speciálně vyvinutých pro plánování alignerové léčby, a vytvořili jsme vlastní pracoviště pro přesný 3D tisk. To poskytuje několik výhod oproti "outsourcingu" plánování léčby a výroby rovnátek:

  • jsme schopni navrhout foliové aparáty více na míru konkrétní ortodontické vady pacienta

  • jsme flexibilnější v reakcích na průběh léčby

  • v případě např. ztráty či poškození rovnátka jsme jej schopni velmi rychle vyrobit znovu a tato situace neohrozí další průběh léčby

  • máme větší kontrolu kvality v jednolivých krocích léčby

 

Léčbu pomocí využití výhradně neviditelných rovnátek nabízíme pouze u lehčích ortodontických vad. Nicméně tento způsob léčby je také vhodný jako kombinace u složitějších ortodontických vad, kdy je léčba zahájena fixními aparáty a dokončena neviditelnými rovnátky (tzv. finishing). Tímto se výrazně zkrátí doba nošení fixních aparátů. 

U indikace neviditelných rovnátek pečlivě dbáme na výběr léčené vady, abychom mohli zaručit, že léčbu budeme schopni úspěšně ukončit.

bottom of page