top of page

Snažíme se být vůči našim pacientům maximálně transparentní, proto jsou vždy před zvolením daného způsobu léčby seznámeni se všemi možnostmi léčby, jejich výhodami či nevýhodami a jejich finanční náročností.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a maximálně využíváme možnosti této úhrady, abychom nezatěžovali rozpočet pacienta. Toto se týká zejména prohlídek a diagnostiky, nicméně využíváme také spoluúhradu pojišťovny u protetických výrobků. 

 

V naší ordinaci je možné doplatky platit pouze platebními kartami. Pokud byste chtěli využít možnosti některého z benefit systémů Vašeho zaměstnavatele, předem nás prosím kontaktujte. 

Výběr z našeho ceníku:

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ:

Komplexní prohlídka: hrazeno z pojištění

RTG diagnostika - digitální RVG: hrazeno z pojištění

RTG disanostika - digitální OPG: hrazeno z pojištění

 

Výplň fotokompozit (tzv. bílá výplň): 1300-3400 Kč

(cena dle velikosti)

 

Výplň skloionomer: 950-3550 Kč

(cena dle velikosti)

 

Aplikace kofferdamu: 340 Kč

Strojové ošetření kořenového kanálku: 1790 Kč

(odstranění kariézních lézí, strojové opracování, dezinfekce)

Plnění kanálku horkou gutaperčou: 970 Kč

 

Korunka: 7306 - 10466 Kč

(v závislosti na použitém materiálu)

 

​PARODONTOLOGICKÁ OŠETŘENÍ:

Vstupní prohlídka včetně nadstandardní diagnostiky s využitím automatické parodontologické sondy s kalibrovaným přítlakem:
18
00 Kč

Opakovaná kontrola včetně diagnostiky stavu parodontu:
1250 Kč

Nadstandardní léčebné postupy:

Výplachy chobotů: 250 - 1250 Kč

Aplikace nadstandardních léčiv (HybenX, Chlosite aj.):
800 - 1300Kč

Chirurgické výkony spolu s využitím mikrochirurgického instrumentária (krytí obnažených krčků / kořenů, transplantace štěpu z patra aj.): 2200 - 5500 Kč za chirurgický výkon
 

Další návštěvy dle individuálního léčebného plánu 

Dentální hygiena (včetně odstranění pigmentací metodou air flow, dle potřeby ošetření): 1700 Kč

(Délka ošetření v rámci dentální hygieny je individuální a je vždy stanovena dle potřeby)

 

Storno podmínky:

Zrušit objednávku můžete na +420 731 899 009, emailem info@stomatologie8.cz, nebo osobně.

Zrušení objednávky min. 2 pracovní dny před termínem návštěvy: Zdarma

 

Zrušení objednávky z důvodu akutní nemoci (i méně než 2 prac. dny předem): Zdarma v případě neprodleného informování a doložení potvrzení lékaře

 

Zrušení objednávky méně než 2 pracovní dny předem či nedostavení se bez omluvy dle podmínek výše: 

  • 500Kč / 15 min objednávky u lékaře

  • 700Kč / 30 min objednávky u dentální hygienistky

 

Pozn.:

Nezrušená nevyužitá objednávka brání lékařům v ošetření dalších pacientů, kteří musí čekat na pozdější termíny. Proto si při nedostavení se k ošetření bez včasné omluvy (tj. 2 pracovní dny předem) vyhrazujeme právo účtovat Vám storno poplatky. Pomáháme tímto pacientům, kteří potřebují co nejbližší termín, a my jim jej takto někdy zbytečně nemůžeme nabídnout.

Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody - např. akutní nemoc, v takovém případě Vás ale poprosíme o doložení potvrzení od lékaře nebo kopie potvrzení o pracovní neschopnosti.

bottom of page