top of page

Snažíme se být vůči našim pacientům maximálně transparentní, proto jsou vždy před zvolením daného způsobu léčby seznámeni se všemi možnostmi léčby, jejich výhodami či nevýhodami a jejich finanční náročností.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami a maximálně využíváme možnosti této úhrady, abychom nezatěžovali rozpočet pacienta. Toto se týká zejména prohlídek a diagnostiky, nicméně využíváme také spoluúhradu pojišťovny u protetických výrobků. 

 

V naší ordinaci je možné doplatky platit pouze platebními kartami. Pokud byste chtěli využít možnosti některého z benefit systémů Vašeho zaměstnavatele, předem nás prosím kontaktujte. 

Výběr z našeho ceníku:

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ:

Komplexní prohlídka: hrazeno z pojištění

RTG diagnostika - digitální RVG: hrazeno z pojištění

RTG disanostika - digitální OPG: hrazeno z pojištění

 

Výplň fotokompozit (tzv. bílá výplň): 1.300,- až 3.600,- Kč

(cena dle velikosti)

 

Výplň skloionomer: 950-3.550,- Kč

(cena dle velikosti)

 

Aplikace kofferdamu: 340 Kč

Endodontické ošetření zubu: 7.880,- Kč - 11.820,- Kč

Zhotovení CBCT - 3D RENTGEN: 800,- Kč (libovolné zorné pole - single scan do 16x9cm a double scan do 16x15cm, sdíleno elektronicky přes datové úložiště)

Korunka: 7.306,- až 10.466,- Kč

(v závislosti na použitém materiálu)

 

​PARODONTOLOGICKÁ OŠETŘENÍ:

Vstupní prohlídka včetně nadstandardní diagnostiky s využitím automatické parodontologické sondy s kalibrovaným přítlakem: 1.800,- Kč

Opakovaná kontrola včetně diagnostiky stavu parodontu: 1.250,- Kč

Nadstandardní léčebné postupy:

Výplachy chobotů: 250,- až 1.250,- Kč

Aplikace nadstandardních léčiv (HybenX, Chlosite aj.):
800 - 1300Kč

Chirurgické výkony spolu s využitím mikrochirurgického instrumentária (krytí obnažených krčků / kořenů, transplantace štěpu z patra aj.): 2.200,- až 5.500,- Kč za chirurgický výkon
 

Další návštěvy dle individuálního léčebného plánu 

​DENTÁLNÍ HYGIENA:

Dentální hygiena (včetně odstranění pigmentací metodou air flow, dle potřeby ošetření): 1.700,- Kč

(Délka ošetření v rámci dentální hygieny je individuální a je vždy stanovena dle potřeby)

ORTODONCIE:

Po úvodní diagnostice budete objednáni na konzultaci terapeutického plánu, kde Vám bude sdělen doporučený způsob léčby a jeho nákladnost. Doporučení způsobu léčby a její trvání je vždy individuální, níže nicméně uvádíme orientační rozsah nákladů na léčbu.

Léčba fixními aparáty:

Klienti do 22 let:
Léčba aparátem s kovovými zámky: 20.000, až 25.000,-Kč na čelist

Léčba aparátem s keramickými zámky: 26.000,- až 32.000,- Kč na čelist

Léčba neviditelnými rovnátky:

Klienti do 22 let: Od 15.100,- (jednoduché vady) až 35.000,- Kč (složitější vady) na čelist

Dospělí nad 22 let: Od 20.000,- (jednoduché vady) až 45.000,- Kč  (složitější vady) na čelist

Storno podmínky:

Zrušit objednávku můžete na +420 731 899 009, emailem info@stomatologie8.cz, nebo osobně.

Zrušení objednávky min. 2 pracovní dny před termínem návštěvy: Zdarma

 

Zrušení objednávky z důvodu akutní nemoci (i méně než 2 prac. dny předem): Zdarma v případě neprodleného informování a doložení potvrzení lékaře

 

Zrušení objednávky méně než 2 pracovní dny předem či nedostavení se bez omluvy dle podmínek výše: 

  • 500Kč / 15 min objednávky u lékaře

  • 700Kč / 30 min objednávky u dentální hygienistky

 

Pozn.:

Nezrušená nevyužitá objednávka brání lékařům v ošetření dalších pacientů, kteří musí čekat na pozdější termíny. Proto si při nedostavení se k ošetření bez včasné omluvy (tj. 2 pracovní dny předem) vyhrazujeme právo účtovat Vám storno poplatky. Pomáháme tímto pacientům, kteří potřebují co nejbližší termín, a my jim jej takto někdy zbytečně nemůžeme nabídnout.

Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody - např. akutní nemoc, v takovém případě Vás ale poprosíme o doložení potvrzení od lékaře nebo kopie potvrzení o pracovní neschopnosti.

bottom of page