top of page

STOMATOLOGIE OSMIČKA

PŘEJEME SI VÁŠ ZDRAVÝ ÚSMĚV
PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
ORTODONCIE
PARODONTOLOGIE
DENTÁLNÍ HYGIENA
NAŠE ODBORNOSTI

co u nás LÉČÍME

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Zabývá se léčbou zubního kazu. Využíváme nejlepší a nejšetrnější materiály a nástroje při diagnostice kazu (digitální RVG i OPG), jeho odstranění (caries detektor) i při zhotovení budoucí výplně (amalgám bez gamma 2 fáze, moderní skloionomerní i fotokompozitní výplně). Při pokročilém poškození zubu kazem či úrazem přichází na řadu endodoncie, zabývající se především léčbou kořenových kanálků postiženého zubu. Zde využíváme nejmodernější strojové čištění kanálku s využitím APEX lokátoru, a jeho plnění horkou gutaperčou. Tento postup zajišťuje významně lepší prognózu ošetřeného zubu.

Před potenciálně bolestivými zákroky vždy aplikujeme moderní lokální anestezie, takže naše ošetření jsou bezbolestná. 

ZUBNÍ PROTETIKA

Náhrady se děli na fixní a snímatelné. Fixní náhrady řeší náhradu části nebo celého zubu, případně více zubů v zubním oblouku. Fixní náhrady části zubu se nazývá inlay či onlay dle rozsahu, celého zubu korunka a části oblouku můstek. V naší ordinaci pracujeme s širokou škálou protetických výrobků, včetně plně keramických fixních náhrad v různých finálních úpravách a kategoriích odolnosti.

CHIRURGIE

Na našich pracovištích také provádíme základní chirurgické výkony dutiny ústní. Složitější případy provádí spolupracující externí chirurgové. 

ORTODONCIE

Ortodoncie je specializace zubního lékařství, která se zabývá léčbou nesprávného postavení chrupu a čelistí.

LÉČBA SNÍMACÍMI APARÁTY

Snímací aparátky jsou rovnátka, jež lze z úst vyndat. Jsou tvořeny pryskyřičným tělem a drátěnými sponami, pomocí kterých v ústech pacienta drží. Dále zde bývají takzvané aktivní prvky, kterými podle instrukcí lékaře otáčíme, čimž se rovnátko v potřebném směru rozšiřuje a tak sklání zuby do požadovaného tvaru zubního oblouku.
Léčba pomocí snímacích aparátů je vhodná především pro dětské pacienty v období, kdy dochází k první výměně chrupu z dočasného na stálý. V tuto chvíli totiž využíváme přirozeného dynamického růstu dítěte, která probíhá v několika etapách. Je nutné uvědomit si, že snímací aparátek má pouze omezené možnosti jak pohybovat se zuby v čelisti a tak není určen pro všechny typy ortodontických vad.

LÉČBA FIXNÍMI APARÁTY

Fixní aparátky oproti snímacím aparátům jsou pevně připojeny k zubům pomocí ortodontických zámků, kterými probíhá drát, jenž zuby posunuje. Zámky mohou být buď kovové a nebo keramické (bílé).
Tento druh léčby je rychlejší, efektivnější i stabilnější. Od pacientů je vyžadována maximální péče ve smyslu dentální hygieny a opatrnosti při kousání, například je potřeba vyloučit z jídelníčku tvrdé potraviny, a ostatní při jídle krájet na malé kousky.
Tato léčba je zakončena retenčními snímacími aparáty, které se nosí pouze na noc.

DENTÁLNÍ HYGIENA

VSTUPNÍ ANAMNÉZA

Nejprve provedeme vstupní anamnézu a vyšetření indexů: hygienických, gingiválních a parodontálních (PBI+CPI-TN).

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE

Odstranění zubního kamene a plaku ultrazvukem a pečlivé dočištění ručními nástroji. Využíváme špičkové nové ultrazvukové přístroje.

ODSTRANĚNÍ PIGMENTACÍ

Následně šetrně zbavíme zuby pigmentací pomocí metody air flow s využitím moderního ordinačního pískovače.

FLUORIDACE

Provádíme také fluoridaci zubů pro posílení odolnosti zubů vůči zubnímu kazu.

INSTRUKTÁŽ

Nejdůležitější je každodenní prevence, proto provádíme instruktáž zubním kartáčkem a použití vhodných mezizubních pomůcek.

PARODONTOLOGIE

Parodontologie je akreditovaná odbornost zubního lékařství, která se specializuje na léčbu parodontitidy a zlepšuje stav měkkých tkání v dutině ústní . Tím zlepšuje i stav chrupu jako celek.

Nejčastěji léčí záněty dásní a parodontitidu ( lidově řečeno parodontózu). 

Také řeší ústupy dásní, odhalování krčků, přenosy štěpů k doplnění chybějící dásně (plastika gingivy), přetíná vysoké a rušivé tahy retních uzdiček, prohlubuje vestibulum, upravuje nevhodný tvar protézního lože a tím zlepšuje stabilitu a "držení" snímacích náhrad.. apod. Používá k tomu chirurgických a mikrochirurgických postupů.

PARODONTITIDA

Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubu (dásně u krčku, vazivové tkáně a kostní lůžka v okolí kořene zubu).

 Obvykle jí předchází zánět dásní – gingivitida.

PŘÍZNAKY A NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Příznaky onemocnění jsou krvácení dásní, v pozdějším stadiu se tvoří parodontální choboty, mohou se obnažovat zubní krčky. Objevuje se zápach z úst. Onemocnění postupně vede až ke změně pozice a viklání zubů, jak s postupujícím zánětem dochází k úbytku vaziva a kostěného lůžka zubů.

Poškození způsobená parodontitidou jsou většinou nevratná. Nebezpečí tohoto onemocnění je umocněno relativní bezbolestností jeho projevů (krvácení a ústup dásní nejsou výrazně bolestivé), přitom se jedná o jedno z nejzávažnější onemocnění chrupu. 

LÉČBA
 

V mírném stadiu spočívá léčba především v zubní hygieně – odstraňování plaku a zubního kamene v okolí korunky a krčku zubu.

 Ve středním stadiu již nestačí pouhá úprava hygieny. Odstraňuje se nad i poddásňový zubní kámen speciálními kyretami, provádí se výplach chobotů, doplňuje se lokálně působící medikamentózní léčbou..

U úporných a špatně léčitelných stavů lze provést analýzu DNA patogenů v chobotech pro cílenou léčbu.

Léčba bývá v indikovaných případech doplněna chirurgickými postupy.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro úspěšnou léčbu parodontitidy je klíčová včasná diagnóza a zahájení léčby onemocnění. V optimálním případě tato léčba může spočívat pouze v zákrocích dentální hygieny - ošetření v ordinaci a ve změně návyků dentální hygieny pacienta.

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI OŠETŘENÍ NA NAŠEM PRACOVIŠTI

Na našem pracovišti používáme nadstandardní postupy vyšetření i léčby tohoto onemocnění.

 

Diagnostiku provádíme pomocí digitální parodontologické sondy s jednorázovými nástavci, která zajišťuje bezbolestné a přesně kalibrované měření parodontálních chobotů a recesů. Při měření hloubky chobotů zajišťuje vždy normovaný tlak 20g, což významně zvyšuje přesnost a opakovatelnost měření, data jsou dále zpracovávána ve specializovaném parodontologickém SW pro přesné sledování průběhu onemocnění.

Pro léčbu mírných až středních stavů zajišťujeme dentální hygienu spolu s instruktáží přímo na našem pracovišti pro motivaci klienta. Používáme nadstandardní výplachy chobotů pro léčbu zánětů.

Pro léčbu těžších stavů a provádíme s použitím nejmodernějšího mikrochirurgického instrumentářia chirurgické výkony různého rozsahu. Tyto zahrnují mikrochirugické krytí obnažených krčků / kořenů a u těžších stavů provádíme také transplantace dásně s využitím štěpů odebraných z patra. 

PZL
ORTODONCIE
PARODONTOLOGIE
shutterstock_69217192 bw.jpg

náš tým

NAŠI LÉKAŘI, HYGIENISTKY A SESTRY

Ortodoncie

MUDr. Marta Ježová

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na Masarykově Univerzitě v Brně v roce 2007. Poté pracovala jako praktický zubní lékař ve společnosti B-Dent a od roku 2009 působila ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně, kde se připravovala ke specializační zkoušce zakončenou atestací z oboru Ortodoncie. Tuto získala v roce 2012. Ve Stomatologii Osmička působí od r. 2014.

Praktické zubní lékařství a

Parodontologie

MUDr. Petra Candan

Lékařka

Vystudovala obor Stomatologie na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2005. V roce 2009 získala Osvědčení odbornosti Praktického zubního lékaře, což je postgraduální program zaštiťovaný Českou stomatologickou komorou. Kromě praktického zubního lékařství se více specializuje na parodontologii, osvědčení o této odbornosti získala v roce 2018. Pravidelně navštěvuje vzdělávací kurzy a odborné stáže. Od roku 2015 působí na klinice Stomatologie Osmička.  

Praktické zubní lékařství
 

MDDr. Eva Preclíková

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. Na klinice Stomatologie Osmička absolvovala praxi již před ukončením studia. V současné době je zařazena do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, což je postgraduální program zaštiťovaný Českou stomatologickou komorou.

Praktické zubní lékařství
 

MDDr. Michaela Míkovcová

Lékařka

CV připravujeme

Praktické zubní lékařství 

Lékařka

MUDr. Ivana Cinibulková vystudovala obor Stomatologie na lékařské fakultě v Plzni v roce 2005. V záchovné a estetické stomatologii má mnoholetou praxi. Praxi si průběžně doplňovala studiem postgraduálních kurzů České stomatologické komory a jinými kurzy v záchovné stomatologii. Ve Stomatologii Osmička působí MUDr. Ivana Cinibulková od října 2022.

Praktické zubní lékařství 

MDDr. Jana Erbenová

Lékařka

CV připravujeme

Dentální hygiena, Asistence Ortodoncie

Jana Vondrášková, DiS.

Dentální hygienistka, Asistentka Ortodoncie

V roce 2004 ukončila studium na VOŠ Sekaninova Praha,obor Diplomovaná dentální hygienistka. Svoje praktické zkušenosti nasbírala v oborech stomatologie, parodontologie i ortodoncie na několika klinikách v Praze.V naší společnosti pracuje od roku 2019 jako dentální hygienistka a asistentka ortodoncie.

Eliška Štěpánková, DiS.

Dentální hygienistka

Eliška absolvovala  studium Dentální hygieny na . Vyšší odborné škole pro dentální hygienistky v Praze. Na naší klinice působí od roku 2021.

Bc. Andrea Zelinková

Dentální hygienistka

Andrea absolvovala  studium Dentální hygieny na lékařské fakultě University Karlovy. Na naší klinice působí od roku 2022.

Office Management

Ing. Jana Bezačínská

Office Manager

Jana je absolventkou Vysoké školy finanční a správní v Praze v oboru Marketing a Komunikace. Dříve působila jako manažer kurzů v jazykové škole Caledonian, odkud odešla na mateřskou dovolenou. Ve Stomatologii Osmička působí od roku 2019, má na starosti office management - provoz kliniky včetně vedení recepce, organizaci rekonstrukcí a rozvoje kliniky.  

Sestry a zubní instrumentářky

Jana Kožičková

Vrchní  sestra

V roce 2010 vystudovala střední zdravotní školu v oboru zubní asistent. 4 roky pracovala v Bratislavě na soukromé klinice, kde získala praxi a účastnila se různých školení. Od ledna 2015 pracuje ve Stomatologii Osmička.

Vladislava Schaderová

Zubní instrumentářka

Vladislava absolvovala akreditovaný kurz Zubní instrumentářka v roce 2021. Na Stomatologii Osmička působí na  pozici instrumentářky asistující praktické zubního lékařce. 

Mira Kratochvílová

Zubní instrumentářka
Mira je vzděláním Zubní instrumentářka. Před nástupem do Stomatologie Osmička působila jako instrumentářka praktických zubních lékařů na soukromých klinikách v Praze. Od roku 2021 působí jako zubní instrumentářka Parodontologie na naší klinice. 

Michaela Machová

Zubní instrumentářka

Michaela Machová na naší klinice působí od roku 2018  jako asistentka, přičemž současně také navštěvovala akreditovaný kurz Zubní instrumentářka. V rámci tohoto studia u nás absolvovala také povinnou odbornou praxi. Tento kurs úspěšně absolvovala a od roku 2019 u nás působí jako zubní instrumentářka.

Kateřina Kučerová

Zubní instrumentářkaKateřina absolvovala specializační kurs zubní instrumentářky v roce 2021. Ve Stomatologii Osmička působí jako instrumentářka a ortodontická sestra od roku 2021.

Hana Štočková

Zubní instrumentářka
Hana je vzděláním Všeobecná sestra. Ve Stomatologii Osmička působí jako instrumentářka od roku 2022.

Recepce

Michaela Šimečková

Recepční

Michaela u nás působí od roku 2020 na pozici recepční.  V předchozích zaměstnáních působila na různých pozicích péče o klienty zejména v sektoru Horeca.

NÁŠ TÝM
KONTAKT
KONTAKT

STOMATOLOGIE OSMIČKA

 

Najdete nás na
Poliklinice Mazurská, 4. Patro,
Mazurská 484/2, Praha 8

Společnost Dencare a.s.

IČO: 028 63 201

Otevírací doba recepce:

Pondělí  7:45 - 18:00
Úterý     7:45 - 1
6:30

Středa   7:45 - 15:45

Čtvrtek  7:45 - 16:00

Pátek    7:45 - 14:00

 

Primární kontakt je náš email info@stomatologie8.czozveme se Vám zpět.

Telefonicky na +420 731 899 009 nás kontaktujte pouze v akutních případech (odhlášení termínu, akutní stavy - bolesti).

Pokud máte zájem stát se našimi pacienty, a ještě u nás nejste registrováni, prosím klikněte na následující tlačítko. Vyplníte formulář, na základě kterého Vás bude kontaktovat naše recepce.

Již zaregistrovaní pacienti - využijte kontakty vlevo nebo formulář níže pro obecné dotazy:

Vaše zpráva byla poslána.

bottom of page