STOMATOLOGIE OSMIČKA

POLIKLINIKA MAZURSKÁ

Stomatologie Osmička funguje na Poliklinice Mazurská již od roku 2014 kdy jsme začínali jako samostatná ambulance s jedním zubním lékařem a zdravotní sestrou. Dnes náš 12-ti členný tým provozuje praktické zubní lékařství, parodontologii a ortodoncii. Snažíme se našim bezmála 10 tisícům pacientů poskytnout komplexní péči, která odráží znalost nejnovějších léčebných postupů a výsledků výzkumu v oblasti stomatologie.

Proto je pro nás prvořadé, aby i naši lékaři průběžně doplňovali své vědomosti na odborných školeních, workshopech, konferencích apod. a mohli tak poskytovat špičkové lékařské služby.

Na našem pracovišti máme k dispozici špičkové vybavení ať již jde o moderní zubní soupravy, přístrojové vybavení pro moderní endodoncii, digitální diagnostické rentgeny RVG i OPG a nejnovější materiály používané k ošetření.

jak to u nás funguje

Při první návštěvě projde klient vstupní prohlídkou, jejíž součástí je důkladná anamnéza,  zhotovení rentgenových snímků - jak velkého panoramatického, tak i intraorálních rtg. Vybavení máme na pracovišti, čímž je možné v jedné návštěvě stanovit léčebný plán včetně finanční rozvahy ošetření, se kterým Vás ihned seznámíme a vybereme s Vámi vhodnou variantu ošetření. Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž spoluúhradu ošetření využíváme.

Dále se domlouváme na následujících termínech ošetření, kdy se pokaždé snažíme maximálně vyhovět Vašim představám.Z tohoto důvodu mají naše ambulance rozšířenou pracovní dobu od brzkých ranních hodin do pozdějších odpoledních.

Na ošetření jednotlivých klientů si necháváme dostatek času, čímž se snažíme předcházet takzvaným „skluzům", které při individuálním přístupu mohou snadno nastat.

Ošetření jsou u nás bezbolestná, neboť využíváme nejmodernější intraorální anestezie. 

náš tým

NAŠI LÉKAŘI, HYGIENISTKY A SESTRY

Ortodoncie

MUDr. Marta Ježová

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na Masarykově Univerzitě v Brně v roce 2007. Poté pracovala jako praktický zubní lékař ve společnosti B-Dent a od roku 2009 působila ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně, kde se připravovala ke specializační zkoušce zakončenou atestací z oboru Ortodoncie. Tuto získala v roce 2012. Ve Stomatologii Osmička působí od r. 2014.

Praktické zubní lékařství a

Parodontologie

MUDr. Petra Candan

Lékařka

Vystudovala obor Stomatologie na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2005. V roce 2009 získala Osvědčení odbornosti Praktického zubního lékaře, což je postgraduální program zaštiťovaný Českou stomatologickou komorou. Kromě praktického zubního lékařství se více specializuje na parodontologii, osvědčení o této odbornosti získala v roce 2018. Pravidelně navštěvuje vzdělávací kurzy a odborné stáže. Od roku 2015 působí na klinice Stomatologie Osmička.  

Praktické zubní lékařství
 

MDDr. Eva Preclíková

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze v roce 2017. Na klinice Stomatologie Osmička absolvovala praxi již před ukončením studia. V současné době je zařazena do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, což je postgraduální program zaštiťovaný Českou stomatologickou komorou.

Praktické zubní lékařství
 

MDDr. Dominika Hübnerová

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na 1. lékařské fakultě v Praze v roce 2020. Již během studia absolvovala přínosná školení a praxe na různých klinikách nejen v Praze. V současné době je zařazena do vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, což je postgraduální program zaštiťovaný Českou stomatologickou komorou.

Praktické zubní lékařství 

MDDr. Zdeňka Slušňáková (na mateřské dovolené)

Lékařka

Vystudovala zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2013. Po ukončení studia pracovala v zubní ordinaci AJ Dent až do roku 2015. Od 2015 působí na Stomatologii Osmička se zaměřením na záchovnou stomatologii a protetiku. V rámci působení na naší klinice absolvovala téměř dvě desítky odborných kurzů zaměřených na fixní protetiku, endodoncii a parodontologii.

Dentální hygiena, Asistence Ortodoncie

Jana Vondrášková, DiS.

Dentální hygienistka, Asistentka Ortodoncie

V roce 2004 ukončila studium na VOŠ Sekaninova Praha,obor Diplomovaná dentální hygienistka. Svoje praktické zkušenosti nasbírala v oborech stomatologie, parodontologie i ortodoncie na několika klinikách v Praze.V naší společnosti pracuje od roku 2019 jako dentální hygienistka a asistentka ortodoncie.

Bc. Markéta Novotná

Dentální hygienistka

Markéta absolvovala  studium Dentálnní hygieny na 3. lékařské fakultě University Karlovy. Na naší klinice působí od roku 2018.

Bc. Denisa Kapčiarová (na mateřské dovolené)

Dentální hygienistka, Asistentka Ortodoncie

Absolvovala studium na Gymnáziu v Tanvaldě v roce 2012, poté nastoupila na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 2015 absolvovala studium v oboru Dentální hygienistka. V roce 2014 pracovala v soukromé ordinaci ve Velkých Hamrech, od roku 2015 působí ve Stomatologii Osmička

Office Management

Ing. Jana Bezačínská

Office Manager

Jana je absolventkou Vysoké školy finanční a správní v Praze v oboru Marketing a Komunikace. Dříve působila jako manažer kurzů v jazykové škole Caledonian, odkud odešla na mateřskou dovolenou. Ve Stomatologii Osmička působí od roku 2019, má na starosti office management - provoz kliniky včetně vedení recepce, organizaci rekonstrukcí a rozvoje kliniky.  

Sestry a zubní instrumentářky

Jana Radičová

Vrchní  sestra

V roce 2010 vystudovala střední zdravotní školu v oboru zubní asistent. 4 roky pracovala v Bratislavě na soukromé klinice, kde získala praxi a účastnila se různých školení. Má 6 letou praxi v tomto oboru. Od ledna 2015 pracuje ve Stomatologii Osmička.

Kateřina Radoušová

Zdravotní sestra

Kateřina je vzděláním všeobecná sestra. Před nástupem na Stomatologii Osmička získala praxi na několika soukromých klinikách v Praze. Součástí našeho týmu se stala v roce 2018.

Petra Tomanová

Zdravotní sestra

Narozená v Bratislavě, kde v roce 2010 absolvovala střední zdravotní školu v oboru zubní asistentka. 2 roky pracovala v Bratislavě na soukromé klinice, kde absolvovala různá školení. Má 3 letou praxi v tomto oboru. Od roku 2015 pracuje ve Stomatologii Osmička.

Michaela Machová

Zubní instrumentářka

Michaela Machová na naší klinice působí od roku 2018  jako asistentka, přičemž současně také navštěvovala akreditovaný kurz Zubní instrumentářka. V rámci tohoto studia u nás absolvovala také povinnou odbornou praxi. Tento kurs úspěšně absolvovala a od roku 2019 u nás působí jako zubní instrumentářka.

Vladislava Schaderová

Asistentka

Vladislava u nás působí jako asistentka, přičemž současně také navštěvuje akreditovaný kurz Zubní instrumentářka. V rámci tohoto studia u nás absolvuje také povinnou odbornou praxi.

Recepce

Michaela Šimečková

Recepční

Michaela u nás působí od roku 2020 na pozici recepční.  V předchozích zaměstnáních působila na různých pozicích péče o klienty zejména v sektoru Horeca.

Klára Charvátová

Recepční

Klára u nás působí od roku 2020 na pozici recepční. Práci vykonává při studiu molekulární biologie.  

NAŠE ODBORNOSTI

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Zabývá se léčbou zubního kazu. Využíváme nejlepší a nejšetrnější materiály a nástroje při diagnostice kazu (digitální RVG i OPG), jeho odstranění (caries detektor) i při zhotovení budoucí výplně (amalgám bez gamma 2 fáze, moderní skloionomerní i fotokompozitní výplně). Při pokročilém poškození zubu kazem či úrazem přichází na řadu endodoncie, zabývající se především léčbou kořenových kanálků postiženého zubu. Zde využíváme nejmodernější strojové čištění kanálku s využitím APEX lokátoru, a jeho plnění horkou gutaperčou. Tento postup zajišťuje významně lepší prognózu ošetřeného zubu.

Před potenciálně bolestivými zákroky vždy aplikujeme moderní lokální anestezie, takže naše ošetření jsou bezbolestná. 

ZUBNÍ PROTETIKA

Náhrady se děli na fixní a snímatelné. Fixní náhrady řeší náhradu části nebo celého zubu, případně více zubů v zubním oblouku. Fixní náhrady části zubu se nazývá inlay či onlay dle rozsahu, celého zubu korunka a části oblouku můstek. V naší ordinaci pracujeme s širokou škálou protetických výrobků, včetně plně keramických fixních náhrad v různých finálních úpravách a kategoriích odolnosti.

CHIRURGIE

Na našich pracovištích také provádíme základní chirurgické výkony dutiny ústní. Složitější případy provádí spolupracující externí chirurgové. 

ORTODONCIE

LÉČBA SNÍMACÍMI APARÁTY

Snímací aparátky jsou rovnátka, jež lze z úst vyndat. Jsou tvořeny pryskyřičným tělem a drátěnými sponami, pomocí kterých v ústech pacienta drží. Dále zde bývají takzvané aktivní prvky, kterými podle instrukcí lékaře otáčíme, čimž se rovnátko v potřebném směru rozšiřuje a tak sklání zuby do požadovaného tvaru zubního oblouku.
Léčba pomocí snímacích aparátů je vhodná především pro dětské pacienty v období, kdy dochází k první výměně chrupu z dočasného na stálý. V tuto chvíli totiž využíváme přirozeného dynamického růstu dítěte, která probíhá v několika etapách. Je nutné uvědomit si, že snímací aparátek má pouze omezené možnosti jak pohybovat se zuby v čelisti a tak není určen pro všechny typy ortodontických vad.

LÉČBA FIXNÍMI APARÁTY

Fixní aparátky oproti snímacím aparátům jsou pevně připojeny k zubům pomocí ortodontických zámků, kterými probíhá drát, jenž zuby posunuje. Zámky mohou být buď kovové a nebo keramické (bílé).
Tento druh léčby je rychlejší, efektivnější i stabilnější. Od pacientů je vyžadována maximální péče ve smyslu dentální hygieny a opatrnosti při kousání, například je potřeba vyloučit z jídelníčku tvrdé potraviny, a ostatní při jídle krájet na malé kousky.
Tato léčba je zakončena retenčními snímacími aparáty, které se nosí pouze na noc.

DENTÁLNÍ HYGIENA

VSTUPNÍ ANAMNÉZA

Nejprve provedeme vstupní anamnézu a vyšetření indexů: hygienických, gingiválních a parodontálních (PBI+CPI-TN).

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE

Odstranění zubního kamene a plaku ultrazvukem a pečlivé dočištění ručními nástroji. Využíváme špičkové nové ultrazvukové přístroje.

ODSTRANĚNÍ PIGMENTACÍ

Následně šetrně zbavíme zuby pigmentací pomocí metody air flow s využitím moderního ordinačního pískovače.

FLUORIDACE

Provádíme také fluoridaci zubů pro posílení odolnosti zubů vůči zubnímu kazu.

INSTRUKTÁŽ

Nejdůležitější je každodenní prevence, proto provádíme instruktáž zubním kartáčkem a použití vhodných mezizubních pomůcek.

PARODONTOLOGIE

Parodontologie je akreditovaná odbornost zubního lékařství, která se specializuje na léčbu parodontitidy a zlepšuje stav měkkých tkání v dutině ústní . Tím zlepšuje i stav chrupu jako celek.

Nejčastěji léčí záněty dásní a parodontitidu ( lidově řečeno parodontózu). 

Také řeší ústupy dásní, odhalování krčků, přenosy štěpů k doplnění chybějící dásně (plastika gingivy), přetíná vysoké a rušivé tahy retních uzdiček, prohlubuje vestibulum, upravuje nevhodný tvar protézního lože a tím zlepšuje stabilitu a "držení" snímacích náhrad.. apod. Používá k tomu chirurgických a mikrochirurgických postupů.

PARODONTITIDA

Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubu (dásně u krčku, vazivové tkáně a kostní lůžka v okolí kořene zubu).

 Obvykle jí předchází zánět dásní – gingivitida.

PŘÍZNAKY A NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Příznaky onemocnění jsou krvácení dásní, v pozdějším stadiu se tvoří parodontální choboty, mohou se obnažovat zubní krčky.Objevuje se zápach z úst. Onemocnění postupně vede až ke změně pozice a viklání zubů, jak s postupujícím zánětem dochází k úbytku vaziva a kostěného lůžka zubů.

Poškození způsobená parodontitidou jsou většinou nevratná. Nebezpečí tohoto onemocnění je umocněno relativní bezbolestností jeho projevů (krvácení a ústup dásní nejsou výrazně bolestivé), přitom se jedná o jedno z nejzávažnější onemocnění chrupu. 

LÉČBA

V mírném stadiu spočívá léčba především v zubní hygieně – odstraňování plaku a zubního kamene v okolí korunky a krčku zubu.

 Ve středním stadiu již nestačí pouhá úprava hygieny.Odstraňuje se nad i poddásňový zubní kámen speciálními kyretami, provádí se výplach chobotů .. doplňuje se lokálně působící medikamentózní léčbou..

U úporných a špatně léčitelných stavů lze provést analýzu DNA patogenů v chobotech pro cílenou léčbu.

Léčba bývá v indikovaných případech doplněna chirurgickými postupy.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro úspěšnou léčbu parodontitidy je klíčová včasná diagnóza a zahájení léčby onemocnění. V optimálním případě tato léčba může spočívat pouze v zákrocích dentální hygieny - ošetření v ordinaci a ve změně návyků dentální hygieny pacienta.

 
 
 
 
KONTAKT

STOMATOLOGIE OSMIČKA

 

Najdete nás na
Poliklinice Mazurská, 4. Patro,
Mazurská 484/2, Praha 8

Společnost Dencare a.s.

IČO: 028 63 201

Otevírací doba recepce:

Pondělí  7:45 - 18:00
Úterý     7:45 - 17:00

Středa   7:45 - 16:00

Čtvrtek  7:45 - 16:00

Pátek    7:45 - 14:45

 

Primární kontakt je náš email info@stomatologie8.czozveme se Vám zpět.

Telefonicky na +420 731 899 009 nás kontaktujte pouze v akutních případech (odhlášení termínu, akutní stavy - bolesti).

Do trvalé péče přijímáme nové pacienty pouze na parodontologické a ortodontické ošetření. Pokud se chcete objednatprosíme nejprve klikněte na následující tlačítko, vyplňte formulář, který se Vám otevře. Poté můžete volat naši recepci.

Již zaregistrovaní pacienti - obecné dotazy:

Vaše zpráva byla poslána.