top of page

CO U NÁS LÉČÍME

PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE

Zabývá se diagnostikou a léčbou onemocnění zubů, zubních tkání a sliznice ústní dutiny.

Diagnostika

Využíváme nejlepší dostupné přístrojové vybavení. Každý z našich praktických zubních lékařů má přímo v ordinaci u soupravy k dispozici intaorální RTG Planmeca. Ke snímání intraorálních rentgenů používáme nepřímou digitalizaci Duerr Dental, která kombinuje velkou zobrazovanou plochu s vyšším rozlišením a kontrastním rozsahem než v případě intraorálního senzoru. 

Naše klinika také disponuje nejmodernějším kombinovaným CBCT + panoramatickým + kefalo rentgenem VATECH Green X. Tento disponuje vynikajícím rozlišením při krátkých skenovacích časech a velmi nízkých dávkách ozáření. Také disponuje unikátním endo 3D režimem s nevyšším rozlišením 49 μm.  Dále využíváme panoramatický + kefalo rentgen Planmeca a panoramatický rentgen Cranex D.

Léčba zubního kazu

Při sanaci zubního kazu využíváme nejmodernější materiály a postupy jak při jeho odstranění (caries detektor) tak i při zhotovení budoucí výplně (moderní skloionomerní i fotokompozitní výplně).

Pro zajištění přesného ošetření mají všichni naši lékaři k dispozici lupové brýle s dvojitým osvětlením pro omezení stínů a kvalitní optikou pro adekvátní zvětšení a viditelnost ošetřovaných míst. 

Při pokročilém poškození zubu kazem či úrazem přichází na řadu endodoncie, zabývající se především léčbou kořenových kanálků postiženého zubu. Zde využíváme nejmodernější strojové čištění kanálku s využitím APEX lokátoru, a jeho plnění horkou gutaperčou. Tento postup zajišťuje významně lepší prognózu ošetřeného zubu.

Před potenciálně bolestivými zákroky vždy aplikujeme moderní lokální anestezie, takže naše ošetření jsou bezbolestná.

 

ZUBNÍ PROTETIKA

Náhrady se děli na fixní a snímatelné. Fixní náhrady řeší náhradu části nebo celého zubu, případně více zubů v zubním oblouku. Fixní náhrady části zubu se nazývá inlay či onlay dle rozsahu, celého zubu korunka a části oblouku můstek. V naší ordinaci pracujeme s širokou škálou protetických výrobků, včetně plně keramických fixních náhrad v různých finálních úpravách a kategoriích odolnosti. K otiskování používáme nejmodernější dostupnou technologii digitálního intraorálního skenování. Tento postup zvyšuje přesnost otisku a nabízí lepší možnosti odhalení problematických míst preparace ještě před zhotovením protetiky. Také se vyhnete se tím nepříjemnému otiskování otiskovací hmotou.

CHIRURGIE

Na našich pracovištích také provádíme základní chirurgické výkony dutiny ústní. Složitější případy provádí spolupracující externí chirurgové. 

ORTODONCIE

Ortodoncie je specializace zubního lékařství, která se zabývá léčbou nesprávného postavení chrupu a čelistí.

LÉČBA SNÍMACÍMI APARÁTY

Snímací aparátky jsou rovnátka, jež lze z úst vyndat. Jsou tvořeny pryskyřičným tělem a drátěnými sponami, pomocí kterých v ústech pacienta drží. Dále zde bývají takzvané aktivní prvky, kterými podle instrukcí lékaře otáčíme, čimž se rovnátko v potřebném směru rozšiřuje a tak sklání zuby do požadovaného tvaru zubního oblouku.
Léčba pomocí snímacích aparátů je vhodná především pro dětské pacienty v období, kdy dochází k první výměně chrupu z dočasného na stálý. V tuto chvíli totiž využíváme přirozeného dynamického růstu dítěte, která probíhá v několika etapách. Je nutné uvědomit si, že snímací aparátek má pouze omezené možnosti jak pohybovat se zuby v čelisti a tak není určen pro všechny typy ortodontických vad.

LÉČBA FIXNÍMI APARÁTY

Fixní aparátky oproti snímacím aparátům jsou pevně připojeny k zubům pomocí ortodontických zámků, kterými probíhá drát, jenž zuby posunuje. Zámky mohou být buď kovové a nebo keramické (bílé).
Tento druh léčby je rychlejší, efektivnější i stabilnější. Od pacientů je vyžadována maximální péče ve smyslu dentální hygieny a opatrnosti při kousání, například je potřeba vyloučit z jídelníčku tvrdé potraviny, a ostatní při jídle krájet na malé kousky.
Tato léčba je zakončena retenčními snímacími aparáty - "neviditelnými" foliemi, které se nosí 2 měsíce.

NEVIDITELNÁ ROVNÁTKA (ALIGNERY)

Fóliové aparáty (alignery) představují možnost léčby ortodontických vad nejméně viditelným způsobem, proto se jim přezdívá neviditelná rovnátka. Za posledních 10 let se tato léčba velmi rozšířila díky pronikání nových technologií do ortodoncie. Konkrétně digitálních skenerů pro získání digitálního modelu zubů a měkkých tkání, dostupnost softwaru pro digitální plánování léčby a možnosti 3D tisku pro výrobu foliových aparátů. To vše slouží k mnohem přesnější diagnostice a plánování léčby.

Nemálo ortodontistů využívá služeb zahraničních společností, které nabízí "outsourcing" velké části činností potřebných pro návrh léčby a výrobu foliových aparátů, což významně přispělo ke zvýšení dostupnosti této metody léčby u vysokého počtu lékařů.

Naše klinika disponuje nejmodernějším vybavením pro diagnostiku, návrh léčby a in-office výrobu neviditelných rovnátek. Používáme velmi přesný intraorální skener, máme k dispozici 3D CBCT rentgen s vysokou přesností zobrazení a velmi nízkou dávkou ozáření, využíváme několik zahraničních softwarových nástrojů speciálně vyvinutých pro plánování alignerové léčby, a vytvořili jsme vlastní pracoviště pro přesný 3D tisk. To poskytuje několik výhod oproti "outsourcingu" plánování léčby a výroby rovnátek:

  • jsme schopni navrhout foliové aparáty více na míru konkrétní ortodontické vady pacienta

  • jsme flexibilnější v reakcích na průběh léčby

  • v případě např. ztráty či poškození rovnátka jsme jej schopni velmi rychle vyrobit znovu a tato situace neohrozí další průběh léčby

  • máme větší kontrolu kvality v jednolivých krocích léčby

 

Léčbu pomocí využití výhradně neviditelných rovnátek nabízíme pouze u lehčích ortodontických vad. Nicméně tento způsob léčby je také vhodný jako kombinace u složitějších ortodontických vad, kdy je léčba zahájena fixními aparáty a dokončena neviditelnými rovnátky (tzv. finishing). Tímto se výrazně zkrátí doba nošení fixních aparátů. 

U indikace neviditelných rovnátek pečlivě dbáme na výběr léčené vady, abychom mohli zaručit, že léčbu budeme schopni úspěšně ukončit.

PARODONTOLOGIE

Parodontologie je akreditovaná odbornost zubního lékařství, která se specializuje na léčbu parodontitidy a zlepšuje stav měkkých tkání v dutině ústní . Tím zlepšuje i stav chrupu jako celek.

Nejčastěji léčí záněty dásní a parodontitidu ( lidově řečeno parodontózu). 

Také řeší ústupy dásní, odhalování krčků, přenosy štěpů k doplnění chybějící dásně (plastika gingivy), přetíná vysoké a rušivé tahy retních uzdiček, prohlubuje vestibulum, upravuje nevhodný tvar protézního lože a tím zlepšuje stabilitu a "držení" snímacích náhrad.. apod. Používá k tomu chirurgických a mikrochirurgických postupů.

PARODONTITIDA

Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubu (dásně u krčku, vazivové tkáně a kostní lůžka v okolí kořene zubu).

 Obvykle jí předchází zánět dásní – gingivitida.

PŘÍZNAKY A NÁSLEDKY ONEMOCNĚNÍ

Příznaky onemocnění jsou krvácení dásní, v pozdějším stadiu se tvoří parodontální choboty, mohou se obnažovat zubní krčky. Objevuje se zápach z úst. Onemocnění postupně vede až ke změně pozice a viklání zubů, jak s postupujícím zánětem dochází k úbytku vaziva a kostěného lůžka zubů.

Poškození způsobená parodontitidou jsou většinou nevratná. Nebezpečí tohoto onemocnění je umocněno relativní bezbolestností jeho projevů (krvácení a ústup dásní nejsou výrazně bolestivé), přitom se jedná o jedno z nejzávažnější onemocnění chrupu. 

LÉČBA

V mírném stadiu spočívá léčba především v zubní hygieně – odstraňování plaku a zubního kamene v okolí korunky a krčku zubu.

 Ve středním stadiu již nestačí pouhá úprava hygieny. Odstraňuje se nad i poddásňový zubní kámen speciálními kyretami, provádí se výplach chobotů, doplňuje se lokálně působící medikamentózní léčbou..

U úporných a špatně léčitelných stavů lze provést analýzu DNA patogenů v chobotech pro cílenou léčbu.

Léčba bývá v indikovaných případech doplněna chirurgickými postupy.

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro úspěšnou léčbu parodontitidy je klíčová včasná diagnóza a zahájení léčby onemocnění. V optimálním případě tato léčba může spočívat pouze v zákrocích dentální hygieny - ošetření v ordinaci a ve změně návyků dentální hygieny pacienta.

VYBAVENÍ A MOŽNOSTI OŠETŘENÍ NA NAŠEM PRACOVIŠTI

Na našem pracovišti používáme nadstandardní postupy vyšetření i léčby tohoto onemocnění.

 

Diagnostiku provádíme pomocí digitální parodontologické sondy s jednorázovými nástavci, která zajišťuje bezbolestné a přesně kalibrované měření parodontálních chobotů a recesů. Při měření hloubky chobotů zajišťuje vždy normovaný tlak 20g, což významně zvyšuje přesnost a opakovatelnost měření, data jsou dále zpracovávána ve specializovaném parodontologickém SW pro přesné sledování průběhu onemocnění.

Pro léčbu mírných až středních stavů zajišťujeme dentální hygienu spolu s instruktáží přímo na našem pracovišti pro motivaci klienta. Používáme nadstandardní výplachy chobotů pro léčbu zánětů.

Pro léčbu těžších stavů a provádíme s použitím nejmodernějšího mikrochirurgického instrumentářia chirurgické výkony různého rozsahu. Tyto zahrnují mikrochirugické krytí obnažených krčků / kořenů a u těžších stavů provádíme také transplantace dásně s využitím štěpů odebraných z patra. 

DENTÁLNÍ HYGIENA

VSTUPNÍ ANAMNÉZA

Nejprve provedeme vstupní anamnézu a vyšetření indexů: hygienických, gingiválních a parodontálních (PBI+CPI-TN).

ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE

Odstranění zubního kamene a plaku ultrazvukem a pečlivé dočištění ručními nástroji. Využíváme špičkové nové ultrazvukové přístroje.

ODSTRANĚNÍ PIGMENTACÍ

Následně šetrně zbavíme zuby pigmentací pomocí metody air flow s využitím moderního ordinačního pískovače.

FLUORIDACE

Provádíme také fluoridaci zubů pro posílení odolnosti zubů vůči zubnímu kazu.

INSTRUKTÁŽ

Nejdůležitější je každodenní prevence, proto provádíme instruktáž zubním kartáčkem a použití vhodných mezizubních pomůcek.

bottom of page